ANGLIE - STONEHENGE

Srpen 2014 - Anglie.

Pár obrázků z návštěvy monumentálního Stonehenge, které sloužilo jako duchovní místo obrovského významu. Už pouze představa dopravy jednotlivých bloků a jejich vztyčení dává tušit, jaký význam měla. Vlastní stavba je tvořena dvěmi kruhy - starším vnějším a mladším vnitřním, ve kterém jsou umístěny další "kameny".

Nejstarší je kruh o průměru 110 m z vnější strany tvořený příkopem a z vnitřní strany valem, vybudovaný okolo roku 3100 př. n. l. Val byl jen 0,5 m vysoký. Příkop byl 2 m hluboký a na jeho dně byly umístěny kosti zvěře a skotu, aby se půda zpevnila. Předpokládá se, tento kruh by zaplněn "sloupy".

Přibližně mezi lety 2600 až 2400 př. n. l. byly vztyčeny kamenné bloky, které jsou nejznámější. Jedná se zejména o kruh o průměru 33 m. V době svého vzniku byl patrně tvořen 30 svislými „sloupy“, na kterých spočívalo 30 vodorovných překladů. Uvnitř tohoto kruhu bylo patrně 5 trilitonů (2 svislé kameny jako sloupy, na kterých spočívá jeden vodorovný jako překlad) rozestavěných do tvaru podkovy, která se otevírala na severovýchod. Tato podkova měla asi 14 m v průměru a jednotlivé kameny, kterými jsou trilitony tvořeny, váží každý okolo 50 tun. Od léta 2014 se jeví, že tato podkova v minulosti tvořila úplný kruh.

Kdo by se chtěl dozvědět více, tomu doporučuji návštěvu muzea a skvělou animaci ve Visitor centru. Návštěvu je potřeba od letošního roku předem objednat, nejlépe na webových stránkách English heritage - Stonehenge.

V době návštěvy bylo špatné počasí a měl jsem sebou jenom malý kompakt. Proto dávám pouze 2 ilustrační snímky s vírou, že se ještě někdy na toto místo dostanu.

:)