Vážka červená / Crocothemis Erythraea
ZPĚT

Vážka červená - Crocothemis Erythraea - szafranka czervona - Feuerlibelle - Broad Scarlet.

Podřád Anisoptera - různokřídlice.

Sameček vážky červené.

Samička vážky červené.