VÁŽKA BĚLOÚSTÁ / LEUCORRHINIA ALBIFRONS

Vážka běloústá - Leucorrhinia Albifrons - vážka bieločelá - zalotka bialoczelna - Oestliche Moosjungfer - Dark Whiteface.

Vážka běloústá patří do podřádu Anisoptera - různokřídlice.

L. albifrons je zaměnitelná pouze s L. caudalis. Samci L. albifrons však mají černé plamky a obě pohlaví nekyjovitý zadeček.

Tento druh se obvykle vyskytuje v rašelinných vodách - jde především o prosluněné lesní rybníčky, rašelinná jezírka a slatiny.

Dle Červeného seznamu ohrožených druhů ČR je kriticky ohroženým druhem (CR). Vzácný výskyt a vysoký stupeň ohrožení vyplývají ze zániku, či degradace lokalit vhodných pro larvální vývoj.

Sameček

Další snímky