VÁŽKA ČÁRKOVANÁ / LEUCORRHINIA DUBIA

Vážka čárkovaná - Leucorrhinia Dubia - vážka rašelinisková - zalotka watpliva - Kleine Moosjungfer - Small White-faced Darter.

Vážka čárkovaná patří do podřádu Anisoptera - různokřídlice.

L. Dubia je snadno zaměnitelná s druhem L. Rubicunda. Liší se morfologií kladélkových chlopní, barvou plamek (hnědé) a tvarem a velikostí skvrn na čtvrtém až sedmém článku zadečku.

Tento druh se řadí k typickým rašeliništním eucenním druhům.

V ČR je zařazen jako zranitelný druh (VU). Rizikovým faktorem je zazemňování rašelinišť, zakrytí stinnou vegetací, výsadba ryb a znečišťování vod.

Sameček vážky čárkované.

Samička vážky čárkované.

Další snímky.

Z lokality