VÁŽKA PLOSKÁ / LIBELLULA DEPRESSA

Vážka ploská - Libellula Depressa - vážka ploská - wažka plaska - Plattbauch - Broad-bodied Chaser (Linnaeus, 1758).

Vážka ploská patří do podřádu Anisoptera - různokřídlice.

Vážka L. depressa je euryekní druh, osidlující široké spektrum stojatých vod a vyvíjející se také v pomalu tekoucích vodách. Je to typický pionýrský druh schopný rychle kolonizovat nové lokality, z kterých pak často později mizí.

Jedná se o běžný druh s vysokou četností po celém území ČR. Druh není ohrožen.

Sameček vážky ploské.

Samička vážky ploské.

STARŠÍ ZÁBĚRY:

Vážka ploská - Libellula Depressa / sameček.

Vážka ploská - Libellula Depressa / samička.

A NA ZÁVĚR JEDEN ČTVEREC (SAMEČEK).