VÁŽKA PLAVÁ / LIBELLULA FULVA

Vážka plavá / Libellula fulva / wažka žolta / Spitzenfleck / Blue Chaser (Müller 1764), byla donedávna řazena mezi druhy nezvěstné v České republice, tzn. patřící do kategorie druhů vyhynulých, vyhubených nebo nezvěstných po dobu alespoň 50 let.

Libellula fulva je ve většině zemí Evropy druhem ohroženým.

Sameček vážky plavé.